Diskutující

RADVAN BAHBOUH

Je psycholog, lékař a matematik, docent na katedře psychologie FF UK, kde přednáší i psychologii osobnosti, metodologii psychologie a teorii psychodiagnostiky. Tvůrce metody sociomapování, umožňující vizualizovat vztahy v týmech i organizacích. Založil a odborně vede společnost QED GROUP a.s., v níž se věnuje psychologickému koučování a rozvoji lidí stojících v čele firem i organizací. Autor knih Pohádka o ztracené krajině, Pohádka o barvách a Sociomapování týmů.

 

 

HEDVIKA BOUKALOVÁ

Je forezní psycholožka a zabývá se zejména problematikou sociální a forenzní psychologie s důrazem na oblast kriminalistické psychologie, detekci lži, komunikaci v rámci vyšetřování a výslechové techniky. Pracuje jako odborná asistentka na katedře psychologie FF UK v Praze, zastává funkci odborné a výkonné redaktorky v časopisu Psychologie pro praxi, podílí se na chodu Psychologického pradenského centra při katedře psycholgie FF UK v Praze. Je členem prezidia Asociace forenzních psychologů a dobrovolníkem organizace Bílý kruh bezpečí.

 

DAN CVEJN

Je chemik a magistr farmacie. V současnosti působí jako doktorand na Fakultě chemicko-technologické Univerzity Pardubice.  Absolvoval FCHT UPCE a Farmaceutickou fakultu UK. Věnoval a věnuje se mimo jiné výzkumu potenciálních antituberkulotik, v organické chemii pak zaměřuje výzkum na potenciálně průmyslově využitelné materiály. Již v rámci předchozího zkoumání se zabýval také fungováním imunitního systému.

 

 

JAN HNÍZDIL

Je internista a rehabilitační lékař, autor a spoluautor publikací „Bolesti zad, mýty a realita“, „Jak vyrobit pacienta“, „Artróza v komplexním přístupu“, „Jak léčit nemoc šílené medicíny“, „Doping aneb zákulisí vrcholového sportu“, „Mým marodům“ a dalších. Věnuje se komplexní, psychosomatické medicíně. Působí v Centru komplexní péče v Dobřichovicích.

 

 

 

JIŘÍ HORÁČEK

Je lékař, profesor psychiatrie na 3. LF UK v Praze a náměstek ředitele pro vědu v Psychiatrickém centru Praha. Výzkumně se zaměřuje na funkční zobrazení mozku pomocí magnetické rezonance a pozitronové emisní tomografie (PET). Dále se zabývá neurobiologií schizofrenie a deprese, mechanizmem účinku antipsychotik, modelováním aktivity nervové tkáně a behaviorálním efektem psychoaktivních látek. Je autorem nebo spoluautorem několika monografií a více než sta článků v odborných periodikách.

 

KAREL JANEČEK

Je matematik, podnikatel a filantrop. Absolvoval Matematicko-fyzikální fakultu UK v Praze, dále Bradley University a Carnegie Mellon University v v USA. Jeho oborem je finanční matematika a teorie pravděpodobnosti. Založil společnost RSJ, Nadační fond K. Janečka, Nadační fond proti korupci a Nadační fond pomoci. Je spolumajitelem Centra současného umění DOX. Má na sedmdesát citací ve světových odborných časopisech.

 

 

PAVEL KRÁL

Je klinický psycholog, psychoterapeut a hypnoterapeut s výcvikem v KBT. Pracuje jako zástupce primáře oddělení psychologie v Ústřední vojenské nemocnici Praha a částečně v soukromé praxi. Je školitelem, supervizorem a členem atestační komise pro obor klinická psychologie. Jako psycholog ze zúčastnil několika zahraničních armádních misí.

 

 

 

MICHAL MYNÁŘ

Je terapeut, kouč a filozof. Provozuje soukromou poradenskou a terapeutickou praxi v Brně. Absolvoval Filozofickou fakultu Masarykovy Univerzity v Brně, dále pak čtyřletý psychoterapeutický výcvik v satiterapii a řadu krátkodobých výcviků. Profesionálně se věnuje především komunikaci, mezilidským vztahům v soukromé i korporátní sféře a eticko-psychologickým souvislostem osobního i společenského vývoje.

 

 

KAREL MÜLLER

Je politolog, filozof, docent na katedře politologie fakulty mezinárodních vztahů VŠE a přednášející na New York University in Prague a Metropolitní universitě Praha. Profesně se věnuje otázkám lobbingu, evropské identity či konceptu občanské společnosti. Autor nebo spoluautor řady monografií a vědeckých článků, např. „Lobbing v moderních demokraciích“, „Politická sociologie“,  „Politika a identita v proměnách modernity“ aj.

 

 

MICHAL OSUSKÝ

Je sociolog a ředitel agentury pro výzkum trhu NMS Market Research, učí několik kurzů na na FSV UK a marketing a výzkum trhu na MBA programu. Na FF UK učil Sociodiagnostiku. 10 let pracoval v oblasti lidských zdrojů – vyvíjel metodu Sociomapování a vytvářel pro ni celosvětovou distribuční síť. Již druhým rokem pracuje v marketingovém výzkumu, kde se mu daří propojovat sociologii, strategický management a práci s lidmi.

 

 

OLGA PECHOVÁ

Je psycholožkou a přednáší na Katedře psychologie FF UP v Olomouci. Předtím pracovala v Pedagogicko-psychologické poradně. Ve své disertační práci se věnovala problematice diskriminace na základě sexuální orientace. V oblasti práv sexuálních menšin se podílí na řadě různých aktivit ve spolupráci s českými i zahraničními neziskovými organizacemi. Je autorkou monografií „Život a dílo Vladimíra Tardyho“ a „Psychologie náboženství“. V současnosti se zabývá zejména otázkami spojenými s koncepcí Temné triády (narcismu, machiavelismu a psychopatie).

 

TOMÁŠ REKTOR

Je psychiatr a psychoterapeut, zabývající se komplexní péčí o duševní zdraví. Pracoval m.j. na psychiatrické klinice FN Brno, v psychiatrické léčebně Jihlava a SZÚ Praha. Dlouhá léta spolupracoval jako lékař s o.s. Sananim a se Správou uprchlických zařízení ministerstva vnitra. Od r. 2005 pracuje v soukromé praxi, kde vede malý tým psychiatrů a psychologů. Absolvoval výcvik v SUR, gestalt terapii a je kandidátem České psychoanalitické společnosti.

 

 

TOM SOVA

Je specialistou na osobní a manažerský rozvoj, kouč, trenér manažerských dovedností a manažer a majitel několika společností. Vystudoval Vysokou školu námořnickou se zaměřením na ekonomii a logistiku v Holandsku, tréningy při NLP International training institut for communication a mluví plynule pěti jazyky.

 

 

 

PETR ŠÓŠ

Je lekář a výzkumný pracovník, odborně se zajímající o úzkosti, deprese a neurobiologické koreláty emocí. Pracuje v psychiatrickém centru Praha v Centru neuropsychiatrických studií a kromě výzkumné činnosti se věnuje výuce na katedře psychiatrie na 3.LF UK v Praze.


 

 

ILONA ŠVIHLÍKOVÁ

Je ekonomka, přednášející na Vysoké škole mezinárodních a veřejných vztahů v Praze a vedoucí katedry politických, společenských věd a ekonomie. Zaměřuje se na mezinárodní ekonomické vztahy, různé aspekty globalizace, měnové otázky, energetickou bezpečnost, daňovou problematiku aj. V roce 2010 vyšla její první monografie Globalizace a krize. Je koordinátorkou občanské iniciativy Alternativa Zdola, která si klade za cíl podporu komunitního hnutí v ČR. Hojně publikuje v ČR i zahraničí, účastní se veřejných přednášek a seminářů a vystupuje v rozhlase a televizi.

 

PETR WINKLER

Je sociolog, výzkumník v Laboratoři sociální psychiatrie Psychiatrického centra v Praze, doktorand na PřFUK, stipendista Nadace Zdeňka Bakaly, spolupracovník o.s. Diabasis. Absolvoval FF UK v Praze. Výzkumně se zaměřuje na společenský kontext duševního zdraví, epidemiologii duševních onemocnění, sociální psychiatrii a psychedelické látky.